AK Parti ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Güler, teklifin ilk imza sahiplerinden Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Samsun Milletvekili Ersan Aksu ile birlikte yaptıkları basın toplantısında, kanun teklifinin yürütme ve yürürlük maddeleriyle toplamda 80 maddeden oluştuğu bilgisini verdi.

Kovid-19 salgını süreciyle başlayan, Rusya-Ukrayna Savaşı ile devam eden küresel ekonomik daralmanın Türkiye’yi yakından etkilediğini söyleyen Güler, buna ek olarak yüzyılın afeti olarak da kayıtlara geçen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin, bu ekonomik daralmanın etkileriyle birlikte ciddi manada hem bütçeye hem de imkanlara bir külfet getirdiğini vurguladı. Güler, “İşte tüm bu etkenlerden kaynaklanan ekonomik sıkıntılar karşısında ciddi bir dayanıklılık gösterdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yaşanan tüm bu süreçlerde etkin ve hızlı kararlar alınmak suretiyle bu mücadele ortaya konulmuş oldu. Bugün de ekonomi yönetimimiz, tavizsiz bir şekilde ekonomi programını devam ettiriyor.” dedi.

Orta Vadeli Program’ı (OVP) açıkladıklarını, TBMM’de On İkinci Kalkınma Planı’nın kabul edildiğini anımsatan Güler, bütçe görüşmelerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinin de bugün son günü olduğunu, bütçe görüşmelerinin 11 Aralık itibarıyla Genel Kurulda başlayacağını belirtti.

“Yabancı plakalı taşıtlar cezayı ödemeden yurt dışına çıkamayacak”

Kanun teklifiyle ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesine, ihracatın desteklenerek büyümesine katkı sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Kanun teklifinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını ilgilendiren düzenlemelerin de yer aldığını belirten Güler şöyle devam etti:

“Kanun teklifimizde; Türkiye limanları arasında kabotaj yapan gemilerin kaptanlarına ve yabancılara ait deniz taşıtlarının sahiplerine uygulanacak idari para cezalarının üst sınırının artırılması, izinsiz yolcu taşımaları ile taşıma haddinden fazla yolcu ve yük taşınmasının can güvenliği bakımından yarattığı tehlikenin yüksek olması nedeniyle, cezaların artırımlı uygulanması ve idari yaptırımları caydırıcılığının artırılması bulunuyor. 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen idari para cezalarının artırılması ve yabancı plakalı taşıtların cezayı ödemeden yurt dışına çıkışına izin verilmemesi gibi maddeler yer alıyor.”

“İmalatçı ve tedarikçilere 5 puan kurumlar vergisi indirimi”

Güler, teklifte Hazine ve Maliye Bakanlığını ilgilendiren düzenlemeler kapsamında, yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, yazılım gibi hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnasının, tüm mükellefler için Türkiye’ye getirilme şartına bağlı olarak yüzde 80’e çıkarılmasını önerdiklerini söyledi. Güler şöyle konuştu:

“Sosyal içerik üreticiliği, kazanç istisnasının kapsamının genişletilmesini de burada önermiş oluyoruz. Ayrıca ihracatın teşviki amacıyla, dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri aracılığıyla yapılan ihracatlarda, imalatçı ve tedarikçilere 5 puan kurumlar vergisi indirimine de bu kanun teklifimizde yer vermiş oluyoruz.

Diğer yandan döviz kazandırıcı düzenlemeler kapsamında, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri yabancı kurumlardan elde ettikleri kar paylarının yarısının, dövizin ülkeye getirilmesi şartıyla istisna edilmesi de teklifimizde yer alıyor. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem afetlerine bağlı olarak yapım işlerinin girdi fiyatlarında öngörülmeyen artışlar meydana geldiği dikkate alınarak yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi de kanun teklifimizde bulunuyor.”

Süre uzatımları

Güler, kanun teklifiyle, uzun sürmesi muhtemel adli süreç esnasında, yasa dışı üretim, satış ve sunum faaliyetlerini devam ettirme ihtimaline karşılık oluşacak kamu zararının önlenmesi amacıyla, kaçakçılık fiillerinde soruşturma veya kovuşturma başlatılması durumunda, faaliyetlere ilişkin verilen belgelerin askıya alınması hususunun Anayasa Mahkemesinin gerekçeleri kapsamında yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Abdullah Güler, yanıltıcı belge düzenleme-kullanma suçları ile ödeme kaydedici cihazla gerçekleştirilen eylemler sebebiyle, haklarında kesinleşmiş mahkumiyet bulunanlara yönelik akaryakıt işletmeciliği lisansının verilmemesi noktasındaki mevzuatın Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği çerçeve ışığında yeniden düzenlendiğini söyledi.

Güler, “SGK prim borçlarına karşılık, gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresinin uzatılmasını yine bu kanun teklifimizde yer verdik. Kur korumalı hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası süresinin 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek olmasını dikkate alarak, sürenin 30 Haziran 2024 kadar uzatılması kanun teklimizde yer almakta.” diye konuştu.

Abdullah Güler, teklifle yasa dışı bahisle etkili mücadeleyi ortaya koymak için, söz konusu alanda elde edilen kamunun gelirinin kayıplarının önlenmesi amacıyla, elde edilen ikramiye tutarlarının yüzde 93’e kadar dağıtımını önerdiklerini söyledi.

Güler teklifte, yazılı keşide tarihinden önce çeklerin, ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin sürenin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmasına yer verdiklerini söyledi.

Abdullah Güler, söz konusu kanun teklifinin gelecek hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacağını sonrasında da Genel Kurul aşamasına geçileceğini bildirdi.

Çalışan emeklilere de ikramiye ödenmesine ilişkin tartışmalar

Bir gazetecinin, “Çalışan emeklilere de ikramiye ödenmesine ilişkin bir düzenleme var mı?” sorusuna Güler şu karşılığı verdi:

“Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımıza bu hususla ilgili bazı talepler iletildiğini biliyoruz. Cumhurbaşkanımız bakanlarımıza bu konuda ayrıntılı bir çalışması yapılmasını talimatlandırdı. Şu anda bizim bilgimiz yok. Orada ortaya çıkacak bir çalışmayı daha sonra sizlerle paylaşmış oluruz. Şu anda kanun teklifinde bu konuda bir husus yer almamaktadır.”

Bir gazetecinin “Çalışan emeklilere yönelik çalışma 2024 yılı için mi öngörülebilir. Takvimlendirme nasıl olabilir?” sorusu üzerine Güler, tam bu konun çalışıldığını, çalışmaya göre bir planlamanın yapılacağını vurguladı.

“Sosyal medya fenomenlerini de kapsıyor”

“Teklifte sosyal içerik üreticileriyle alakalı bir istisnadan bahsediliyor. Bu sosyal medya fenomenleriyle alakalı bir düzenleme olarak mı okunmalı?” sorusu üzerine Güler, maddenin sosyal medya fenomenlerini de kapsadığını, onların da içerisinde yer aldığı daha geniş bir çerçevede, vergi mevzuatının yeniden düzenlenmesinin söz konusu olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin, ev hanımlarına emeklilik hakkının verilmesine ilişkin düzenleme beklentisinin olduğunu hatırlatması üzerine Güler, “Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. Ama henüz yasalaşma noktasında bir teklif ortaya çıkmış değil. Bu teklifimizde bu husus yer almıyor. Ama Bakanlığımızın çalışmaları da devam ediyor.” yanıtını verdi.

Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun’un kabul edildiğini anımsatan Güler, burada amaç ve kapsam kısmına bakıldığında yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini anımsattı. Güler, “Bunun yanında genç girişimcilerimizin -ki bu ev hanımlarımızı da doğrudan ilgilendirecektir- genç girişimcilerimiz, hem Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleyeceği kapsam içerisinde yer alacak. Bununla birlikte değerlendirildiğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ortaya farklı bir çalışması da çıkabilecektir.” ifadesini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir